Проект „Модерни методи за диагностика и ремонт на компютърни системи “, договор 2017-1-BG01-KA102-035846, финансиран по програма „Еразъм +“

Начало: 01.09.2017 г. Край: 28.02.2019 г. Описание: Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха подготовката и реализацията на проекта, изпълняван от ПГМТ  „Владимир Комаров”, гр. Силистра в партньорство с YouNet (Италия). Дейностите в проекта включват създаване на ново...

повече информация

Проект „Подобряване на професионалните компетенции на учениците чрез практика в секторите на ИКТ и автомеханиката“, договор 2017-1-BG01-KA102-035478, финансиран по програма „Еразъм +“

Начало: 01.09.2017 г. Край: 28.02.2019 г. Описание: Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха подготовката и реализацията на проекта, изпълняван от ПГТТ„Христо Ботев”, гр. Смолян в партньорство с Net in Action (Италия). Целите, които си поставяме с проекта са:...

повече информация

Проект „ Изучаване на италианския опит в органичното селско стопанство “, договор 2017-1-BG01-KA102-035478, финансиран по програма „Еразъм +“

Начало: 01.09.2017 г. Край: 28.02.2019 г. Описание: Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха подготовката и реализацията на проекта, реализиран в партньорство  между ПГСС „Св.Г.Победоносец“, гр. Суворово и италианския център за професионално обучение IFOM. Проектът...

повече информация

Проект „Бизнес практика в сферата на международната търговия“, договор № 2017-1-BG01-KA102-035502, финансиран по програма „Еразъм +“

Начало: 01.06.2017 г. Край: 31.05.2019 г. Описание: Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха подготовката и реализацията на проекта, изпълняван от Варненска търговска гимназия „Г.С.Раковски“  в партньорство с Асоциация Мундус, гр. Сарагоса (Испания) в контекста на...

повече информация

Проект 2016-1-BG01-KA102-022905 “ По-успешен старт в кариерата чрез практика в сферата на уеб дизайна и SEO оптимизацията“

Проект “ По-успешен старт в кариерата чрез практика в сферата на уеб дизайна и SEO оптимизацията“ е финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Начало: 01/06/2016 Край: 3 1 / 0 5 / 2 0 1 8 Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха проекта, реализиран  в...

повече информация

Проект 2016-1-BG01-KA102-023348 “ Усвояване на добри практики в еко земеделието, охлювъдството и пчеларството“

Проект “ Усвояване на добри практики в еко земеделието, охлювъдството и пчеларството“ е финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Начало: 01/06/2016 Край: 3 1 / 0 5 / 2 0 1 8 Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха проекта, реализиран  в партньорство...

повече информация

Проект 2016-1-BG01-KA102-022961 “ Митнически и финансови услуги – изучаване на европейските добри практики“

Проект “Митнически и финансови услуги – изучаване на европейските добри практики“ е финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Начало: 01/06/2016 Край: 3 1 / 0 5 / 2 0 1 8 Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха проекта, реализиран  в партньорство между...

повече информация

Проект 2015-1-BG01-KA102-014051 “Бизнес практика в онлайн маркетинга и електронната търговия“

Проект Бизнес практика в онлайн маркетинга и електронната търговия“ е финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Начало: 01/06/2015 Край: 31/05/2017 Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха проекта, реализиран  в партньорство между ВТГ „Г.С.Раковски“ и...

повече информация

Проект 2015-1-BG01-KA102-013735 “ Надграждане на професионалните умения в сферата на ИТ услугите и мобилните приложения“

Проект “Надграждане на професионалните умения в сферата на ИТ услугите и мобилните приложения“ е финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Начало: 01/06/2015 Край: 31/05/2017 Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха проекта, реализиран  в партньорство...

повече информация

Проект 2015-1-BG01-KA102-013707 „Биологичното селско стопанство – изучаване на немския опит и добри практики“

Проект „Биологичното селско стопанство – изучаване на немския опит и добри практики“  е финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Начало: 01/06/2015 Край: 31/05/2017 Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха проекта, реализиран  в партньорство между ПГСС...

повече информация