Финансиране: Община Варна

Дейности:

– Разработване на програма и учебно помагало за здравословно хранене и здравословен начин на живот;

– Провеждане на обучение на 20 ученици за информационни посредници по здравословно хранене и здравословен начин на живот;

– Провеждане на информационна кампания: 3 информационни дни в град Варна;

– Провеждане на Младежки форум за информиране на младежите за рисковете от нездравословното хранене, дискусия по актуални проблеми;

– Проучване на ползите за целевите групи и потребностите от допълнителни специализирани обучения.

Преки участници в проекта бяха 140 младежи на възраст 17-25 години.

Разкажете за нас