Финансиране: Община Варна

Дейности:

–         Разработка на учебна програма по модули;

–         Обучение на 30 младежи от Варна за доброволческа работа в НПО чрез изграждане на умения за управление на НПО, разработка на проекти, работа в екип, работа с медии; Акцент на обучението бяха практическите занятия, работата в групи, разработката на проекти и взаимодействието с медиите;

–         Организиране ни провеждане на информационна кампания за стимулиране на доброволчеството сред младите хора;

–         Разработка на учебни помагала и наръчници;

–         Подготовка и реализиране на доброволческа акция на тема „Здравословен начин н живот” във варненски училища с широко медийно отразяване;

–         Проучване на ползите за целевите групи и потребностите от допълнителни специализирани обучения.

Преки бенефициценти на проекта бяха 80 човека, в т.ч.

–          30 младежи на възраст 16-35 г., преминали обучение за доброволческа работа в НПО.

–          50 младежи на възраст 14-35 г., участвали във форум за създаване на контакти  приемащи доброволци НПО.

Разкажете за нас