Финансиране: Държавна агенция за младежта и спорта, Национални инициативи и кампании

Дейности:

– Обучение на 25 младежи за работа като кариерни посредници, включващо овладяване на техники за общуване, поведение по време на интервю за работа, компютърно обучение, кариерно развитие, бизнес умения и предприемачество;

– Разработка на младежка Интернет платформа за информиране, мобилно обучение и он-лайн кариерно ориентиране;

– Разработка на информационна брошура “Начертай своя път в кариерата от училище”;

– Създаване на младежка контактна група от кариерни посредници;

– Провеждане на информационна кампания – дни на кариерата в градовете Варна, Суворово и Дългопол с общо 140 участника за демонстрация на Интернет платформата;

– Анкетиране на участниците в проекта за ползите от обученията и нуждите от допълнителни обучения;

– Провеждане на регионален младежки форум “Избери своя път от училищната скамейка” в гр. Варна с 60 участника.

Преки ползватели на проекта бяха 225 младежи на възраст 17-25 г. от общините Варна, Дългопол и Суворово.

Разкажете за нас