Финансиране: Община Варна

Дейности:

– Организиране на модулно обучение по Разработка и управление на проекти за 20 младежи на възраст 17-20 г.;

– Разработка на учебни помагала;

– Иницииране на младежка мрежа за обмяна на идеи, информация и разработка на съвместни младежки инициативи;

– Провеждане на младежки форум с 60 участника;

– Проучване на ползите за целевите групи и потребностите от допълнителни специализирани обучения.

Преки участници в проекта са: 85 младежи на възраст 17-25 години.

Разкажете за нас