Финансиране: Община Варна

Дейности:

– Разработка на учебна програма за модулно обучение, подготовка на учебни материали и наръчници;

– Провеждане на обучение на 30 младежи за работа в гражданския сектор, изграждане на умения за работа в екип и комуникация медиите;

– Информационна кампания за популяризиране на целите на проекта;

– Проучване на ползите за целевите групи и потребностите от допълнителни специализирани обучения;

– Организиране на форум за споделяне на резултатите и създаване на контакти между млади хора и НПО.

Преки участници в проекта бяха:

– 30 младежи на възраст 16-30 г., преминали обучение за работа в НПО. – 50 младежи на възраст 16-30 г.

– ученици и представители на младежки НПО, участвавали в регионалния форум.

Разкажете за нас