Проект „По-добри в професията чрез изучаване на екологични и алтернативни селскостопански практики“ се реализира с финансовата подкрепа на програма „Еразъм +”.

Начало: 01/06/2014

Край: 31/05/206

Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха проекта, реализиран  в партньорство между Професионалната гимназия по селско стопанство „Св.Г.Победоносец”, гр. Суворово и STEP (Испания).

В рамките на проекта 40 ученици от професионалната гимназия преминаха едномесечна практика в гр. Севиля, Испания, която включваше разнообразни селскостопански дейности в областта на  екологичното земеделие и алтернативните за община Суворово земеделски практики – охлювъдство, билкарство, отглеждане на маслодайни растения.

Проектът бе насочен към нуждите на учениците от качествена практика в реална работна среда, която допълва и надгражда техните базови професионални компетенции, получавани в училище, а също така ги прави по-адаптивни към новостите в селското стопанство.

В учебната програма на практиката са обхванати три ферми в сферата на органичното земеделие и животновъдство, две охлювни ферми, една билкова плантация и две ферми за етерично-маслодайните култури.

Учениците се запознаха с производствения цикъл на екологичното стопанство, методите за опазване на почвите, начините за отглеждане и угояване на животни по екологичен начин, сертифицирането на органична продукция, както и с принципите в отглеждането и размножаването на охлюви и изграждането на охлювна ферма.

В края на практиката придобите от участниците умения бяха удостоверени с издаване на Европас мобилност сертификати.

Разкажете за нас