От 30 октомври до 1 ноември в Социално предприятие “Беловидово“ се провеждат «Дни на отворените врати». Целта е заинтересованите страни да се запознаят отблизо с дейността на предприятието, с ползите, които то осигурява за хората в уязвима позиция на пазара на труда, осигурявайки им заетост и услугите, които предлага.

Първи гости в звено «Обществена пералня» днес бяха 30 ученици от 10 и 12 клас от СУ „Антим I“, гр. Златоград. По време на своята визита младите хора научиха повече за същността на социалното предприемачество, защо наричаме едно предприятие «социално», каква е разликата между обикновеното търговско дружество и социалното предприятие, каква е неговата мисия и целите, които преследва, какви са възможностите за финансиране на предприемаческите идеи.

Eкипът на социалното предриятие сподели пред младежите изминатия път от появата на предприемаческата идея до нейната реализация и предизвикателствата, които среща в работата си социалния предприемач и изрази увереност реализираната предприемаческа инициатива да послужи като успешен пример и вдъхновение за бъдещите млади предприемачи в Златоград.

Разкажете за нас