В периода 1 юли – 29 юли 2018 г, 20 ученици от ПГСС „Земя“, гр. Провадия, съпровождани от двама ръководители проведоха практика в гр. Лайпциг по проект 2017-1-BG01-KA102-035460 „Придобиване на опит в биологичното земеделие и модерните селскостопански практики“, финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма „Еразъм +“.
Учениците обогатиха своите знания и практически опит в сферата на органичното фермерство, запознаха се отблизо с работата на немските фермери, изискванията към качеството и реализацията на органичната продукция.
Чрез практически работилници във фермите – Annalinde gGmbH и Stadtgärtner учениците научиха за прилаганите там иновативни модели за градското градинарство и как органичното земеделие се интегрира в градския живот. Разшириха познанията си за екологичното зеленчукопроизводство и овощарство, за природосъобразните методи за обработка и торене на почвите и борбата с вредителите по екологичен начин.
В еко фермата “Landgut Nemt” те се запознаха с екологичното зърнопроизводство, опазването на подпочвените води и отглеждането на говеда. Във фермата “Dewitz” участваха в уъркшоп за органично отглеждане на биволи и прасета, запознаха се с начина на изграждане на еко ферма и естествената репродукция на животните.
Учениците посетиха също местна пчеларска ферма в Лайпциг, където видяха на практика как устойчивото производство на мед може да се осъществи в ограниченото пространство на градската среда.
Обучаемите се запознаха и с ежедневието на фермата Wassergut Canitz, където разшириха познанията си за екологичния баланс в земеделието и как се постига. Посетена бе и голяма земеделска компания, където групата се обучи в начина на използване на ресурсите и машините, както и с работата с автоматизирани системи за кравеферма.
На 5 август за практика в Лайпциг заминава и втора група от 20 ученици в същата гимназия.

Разкажете за нас