Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“ проведе семинар на тема: „Дигитализация, устойчивост и приобщаване в образованието“

Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“ проведе семинар на тема: „Дигитализация, устойчивост и приобщаване в образованието“ в периода 17-19.03.2022 г. в град Златоград. В събитието се включиха 110 директори и педагогически специалисти в системата на...