Проект „Инвестиция в бъдещето чрез практика в реална работна среда“, договор 2018-1-BG01-KA102-047021, финансиран по програма „Еразъм +“

Начало: 01.06.2018 г. Край: 02.03.2020 г. Описание: Сдружение „ЦРПБ“ консултира подготовката и реализацията на проекта, реализиран в партньорство  между Варненска търговска гимназия „Г.С.Раковски“ и Istituto per la Formazione, l’Occupazione e la Mobilità....

Проект „Практика в реална работна среда за развитие на ключови умения в екологичното земеделие“, договор 2018-1-BG01-KA102-047023, финансиран по програма „Еразъм +“

Начало: 01.06.2018 г. Край: 02.03.2020 г. Описание: Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха подготовката и реализацията на проекта, реализиран в партньорство между Професионалната  гимназия по механизация на селското стопанство „Пейо Кр. Яворов“ град Гоце Делчев и...

Проект „Изграждане на практически компетенции за устойчиво управление на горите“, договор 2018-1-BG01-KA102-047029, финансиран по програма „Еразъм +“

Начало: 01.06.2018 г. Край: 02.03.2020 г. Описание: Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха подготовката и реализацията на проекта, реализиран в партньорство между Национална професионалната гимназия по горско стопанство „Хр. Ботев” – Велинград и NET IN ACTION,...

Проект „Усвояване на европейския опит и добри практики в дуалното обучение“, договор 2018-1-BG01-KA102-047358, финансиран по програма „Еразъм +“

Начало: 01.06.2018 г. Край: 02.03.2020 г. Описание: Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха подготовката и реализацията на проекта, реализиран в партньорство между ПГТТ „Хр.Ботев“, гр. Смолян и 3 европейски партньори. Проектът си поставя следните специфични цели:...

Проект „Подобряване на практическите умения на учениците чрез изучаване на испанския опит и добри практики в горското стопанство“, договор № 2017-1-BG01-KA102-035556, финансиран по програма „Еразъм +“

Начало: 01.09.2017 г. Край: 28.02.2019 г. Описание: Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха подготовката и реализацията на проекта, изпълняван от Национална професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“, гр. Велинград в партньорство със СТЕП...

Проект „Придобиване на опит в биологичното земеделие и модерните селскостопански практики“, договор 2017-1-BG01-KA102-035460, финансиран по програма „Еразъм +“

Начало: 01.09.2017 г. Край: 28.02.2019 г. Описание: Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха подготовката и реализацията на проекта, изпълняван от ПГСС „Земя“, гр. Провадия в партньорство с Образователен център Висамар, гр. Лайпциг (Германия). Проектът се реализира в...