Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“

гр. Варна

ул. „Константин Илиев“ 25, офис 2

 

Клон Златоград

ул. „Христо Смирненски“ 4 

телефони: 0887278300, 0889499602

е-мейл: office@cdbs.eu

FB: https://web.facebook.com/cdbs.eu/

 

Centre for Development and Business Support

25, Konstantin Iliev str., office 2

Vinitsa

9022 Varna (Bulgaria)

Tel. 00359 889 499 602