Начало: 01.06.2018 г.

Край: 02.03.2020 г.

Описание:

Сдружение „ЦРПБ“ консултира подготовката и реализацията на проекта, реализиран в партньорство  между Варненска търговска гимназия „Г.С.Раковски“ и Istituto per la Formazione, l’Occupazione e la Mobilità. Италия.

Специфичните цели на настоящия проект са:

  1. Формиране на основни бизнес умения – умения за водене на делова комуникация, усвояване и прилагане на техники за достигане до нови клиенти, нови дигитални умения за изработване на търговски презентации за някои от фирмените продукти/услуги, умения за маркетинг към целеви потребители на вътрешния и международния пазар, умения за изготвяне на търговски оферти за продукти и конкретени пазарни сегменти, умения за разработка на търговски стратегии за увеличаване на продажбите към настоящите клиенти и за привличане на нови клиенти.
  2. Повишаване на чуждоезиковите умения и комуникативните способности на ползвателите в конкретната професионална сфера.
  3. Запознаване със спецификата на социо-културната и бизнес-среда в Италия, развитие на адаптивността на участниците и изграждане на мултикултурен опит и умения за общуване с хора от различни националности, с което да се подпомогне и насърчи кариерното развитие на участниците и тяхната бъдеща професионална реализация.

Участници в мобилността ще бъдат 40 ученици от ВТГ „Г.С.Раковски“, навършили 16 г., както и 4 придружаващи учители.

Ползвателите ще бъдат разпределени в два потока мобилности, всеки състоящ се от 20 ученици и 2 придружаващи учители.

Предложената практика ще се проведе изцяло в реална работна среда в няколко модерни, мултикултурни, динамично развиващи се италиански компании в продължение на 3 седмици.

В резултат от мобилността учениците ще надградят своята професионална подготовка, като получат практически компетенции в сферата на търговията, а именно: умения за работа с нови програмни продукти и офис технологии; умения за бизнес комуникация и делова кореспонденция на чужд език; умения за търсене на потенциални нови клиенти на вътрешния и международния пазар; умения за продажбено представяне на стоки и услуги ; умения за изготвяне на търговски оферти и усвояване на техники за боравене с отстъпките; умения за оценка и управление на продажбите.

Наред с това учениците ще получат по-задълбочени познания за чуждестранното културно наследство, умения за работа в мултикултурна среда и интеркултурни компетенции, разширени познания по чужд език, умения за адаптация в работната среда, развитие на уменията за работа с екип, умения за работа в динамична среда,  което ще помогне на участниците да се приспособят по-бързо към работната си среда в бъдеще и да са по-конкурентни на пазара на труда.

Разкажете за нас