Финансираща програма: Младежта в действие”

Дейности:

–         Обучение по медийни компетенции на 30 младежи и подобряване на способността им  да изразяват своята позиция по отношение на проблемите, свързани с младежката безработица;  Обучението беше практически фокусирано, включващо работа с професионална телевизионна камера, заснемане на репортажи, работа в реално телевизионно студио.

–         Провеждане на информационна кампания „Дни на младежката активност в борбата с безработицата” в градовете Суворово и Дългопол;

–         Анкетиране на целевите групи участници;

–         Провеждане на младежки форум в град Варна за обмяна на опит и информация и популяризиране на резултатите от проекта.

Преки бенефициенти на проекта бяха:

–    16 младежи на възраст 18-30 г., ангажирани в младежки НПО, студентски съвети, лидери на неформални групи в училищата, младежи с будна гражданска съвест, безработни младежи, които преминаха медиен тренинг и действат като мултипликатори;

–    110 младежи на възраст 15-30 г., включително и младежи от малцинствата, които взеха участие в дните на младежката активност и младежки форум по проблемите на младежката безработица и  осъществиха обмен на информация и опит.

Проектът е отличен като добра практика и е публикуван в информационната система ADAM.

Разкажете за нас