Проект „MАРКЕТИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЪЗКИТЕ С КЛИЕНТИТЕ – УЧЕНЕ ОТ ОПИТА НА ТЕНЕРИФЕ” е финансиран по програма “Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност “Мобилност”.

Начало: 01-06-2013

Край: 21-11-2014

Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха проекта, реализиран  в партньорство между Национална финансово стопанска гимназия, София и NTERNATIONAL  EDUCATION COLLEGE  TEMIS.

Проект „Маркетинг и управление на връзките с клиентите – учене от опита на Тенерифе” беше иницииран в отговор на потребностите на учениците в Национална финансово-стопанска гимназия (НФСГ), гр. София от по-качествено практическо обучение, обвързано с изискванията на европейските работодатели.

Основните цели, които бяха достигнати с реализацията на проекта са свързани с разширяване на професионалните умения, знания и компетенции на ползвателите, обогатяване на техните чуждоезикови познания, подобряване на социалните умения, уменията им за работа в екип и в мултикултурна среда.

Практиката се проведе на о-в Тенерифе, Испания. Партньор по проекта и домакин на практиката беше Международен образователен колеж Темис.

Участници в мобилността бяха 40 ученици от НФСГ – София и 4 придружаващи учители, разпределени в  две групи.

Всяка от групите проведе едномесечна мобилност съответно в периодите 01.07. – 31.07.2014 г. и 01.08. – 31.08.2014 г.

През първите две седмици от практиката се проведоха работни посещения в различни организации с цел участие в уъркшопове,  провеждане на практически работни сесии и усвояване на нови знания и умения в сферата на маркетинга и управлението на връзките с клиентите. Останалите две седмици от мобилността бяха посветени на изцяло практически занятия.

Чрез мобилността участниците се запознаха с практическото приложение на концепцията за управление на връзките с клиентите и стратегиите, подходите и инструментите за успешен маркетинг в една от най-добре развитите туристически дестинации в Европа.

Ползвателите придобиха практически умения и компетенции, които допълват и надграждат получените в училище знания и умения. Това са умения за извършване на маркетингови проучвания, за изготвяне и провеждане на анкети за проучване на мнението и отношението на клиентите, за разработване на маркетингови материали, за електронен маркетинг в Интернет и социалните мрежи.

Проведената мобилност беше призната чрез следните документи: Европас мобилност документ, Сертификат за проведена практика от Международен колеж Темис с препоръка към участника, Сертификати от кметството на Пуерто де ла Круз, Сертификат от хотелската асоциация на Тенерифе, оценъчна карта за придобитите професионални компетенции.

Разкажете за нас