Проект „Практически умения за компютърна диагностика, техническа поддръжка и ремонт на автомобили“ е финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.

Начало: 01/06/2014

Край: 31/05/2016

Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха проекта, реализиран  в партньорство между ПГТТ „Хр.Ботев“, гр. Смолян  и wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnuetzige GmbH.

С реализацията на проекта бяха постигнати следните основни цели:

– Надграждане на практическите умения и професионалните компетенции на ползвателите, придобити в училище чрез изучаване на немския опит и добри практики в компютърната диагностика, техническото обслужване и ремонта на автомобилната техника;

– Разширяване на чуждоезиковите познания на ползвателите и уменията за работа в мултикултурна среда;

– Обогатяване на социалните умения и уменията за работа в екип на участниците.

Мобилността се проведе в град Лайпциг, Германия и се състоеше от едноседмично практическо обучение в учебни работилници под ръководството на квалифицирани и опитни преподаватели и триседмична практика в реална работна среда.

Ползватели на проекта бяха 20 ученици от ПГТТ „Христо Ботев” във възрастовия диапазон 16-20 години в етап на начално професионално образование, придружавани от 2 свои преподаватели.

По време на практиката в реална работна среда учениците бяха разпределени в различни фирми в сферата на обслужването, компютърната диагностика и техническата поддръжка на автомобили – Pit Stop Leipzig, IWK GmbH, ADAC Abschlepp and BergungsdienstScholz and Peugeot Walter Hagen.

Там те се трудиха редом с немските си колеги и придобиха умения за работа с най-модерните контролно-измервателни уреди и апарати, познания относно софтуера за диагностика, умения за извършване в правилна технологична последователност на основните диагностични операции и установяване на причините за повреди в различни модели автомобили, умения за извършване на монтажно-демонтажни операции, за правилно разчитане на технологични схеми и карти и работа с техническа документация, умения за работа в екип и организация на работното място.

Не на последно място се подобриха езиковите компетенции на участниците и уменията им за работа в мултикултурна среда.

Особено интересно за участниците беше посещението в така наречения Аутощат – град на колите във Волфсбург, където чрез специален уъркшоп научиха повече за автомобилите с марка Volkswagen, тяхното производство и поддръжка.

В сервиза на „Порше“ участниците преминаха уъркшоп, свързан с моделите на „Порше“, последван от практически тренинг за разглобяване и сглобяване на двигател на „Порше“.

Групата наблюдава и иновации в автомобилната индустрия чрез визитата в Еко-технологичния център Рабуц и представянето на техните соларни автомобили.

Придобитите компетенции по време на мобилността бяха признати чрез издаване на Европас мобилност документ.

В резултат от реализацията на проекта гимназията разшири своите международни контакти и изгради капацитет за управление на мобилности. Повишиха се също така възможностите за предлагане на по-качествено професионално обучение чрез реализиране на практики в утвърдени европейски компании.

Разкажете за нас