Сдружение ЦРПБ е официално обявено за социално предприятие

Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“ получи от Министъра на труда и социалната политика Удостоверение за вписване в Регистъра на социалните предприятия с присъден най-висок КЛАС А+ СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ.

Част от дейността на сдружението е развитието на Обществена пералня „Беловидово“ в град Златоград. В резултат Обществена пералня „Беловидово“ придобива правото да обозначава услугите, които предоставя с думите „продукт на социално предприятие“, а също така да ползва сертификатната марка с цел отличаване на продуктите и услугите на социалното предприятие на пазара.

Разкажете за нас