Проект Младежка академия за лидерство и активно гражданство

Проект „Младежка академия за лидерство и активно гражданство” е финансиран по Национална програма за младежта 2011-2015, Подпрограма 2: Национални младежки инициативи и кампании. Общата цел на проекта е подобряване на лидерските умения и компетенциите за активно...

Проект „Да дадем думата на младите хора“

Проектът е на стойност 18584.77 евро и се осъществи с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. В рамките на проекта 30 варненски младежи подобриха своите компетенции...

Проект „Не на младежката безработица чрез социално предприемачество“

Проект „Не на младежката безработица чрез социално предприемачество” е финансиран по Програма ‘Младежта в действие’ на ЕК, администрирана в България от НЦЕМПИ. Общата цел на проекта е: да насърчи ангажимента на младите хора за справяне с проблемите на младежката...

Проект „Младите доброволци – знаещи и можещи”

Финансиране: Община Варна Дейности: –         Разработка на учебна програма по модули; –         Обучение на 30 младежи от Варна за доброволческа работа в НПО чрез изграждане на умения за управление на НПО, разработка на проекти, работа в екип, работа с...

Проект „Младежката безработица през обектива на младите хора”

Финансираща програма: Младежта в действие” Дейности: –         Обучение по медийни компетенции на 30 младежи и подобряване на способността им  да изразяват своята позиция по отношение на проблемите, свързани с младежката безработица;  Обучението беше практически...

Проект “Стимулиране на инициативността на младите хора чрез изграждане на капацитет за работа в НПО”

Финансиране: Община Варна Дейности: – Разработка на учебна програма за модулно обучение, подготовка на учебни материали и наръчници; – Провеждане на обучение на 30 младежи за работа в гражданския сектор, изграждане на умения за работа в екип и комуникация...