Сдружение ЦРПБ е официално обявено за социално предприятие

Сдружение ЦРПБ е официално обявено за социално предприятие Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“ получи от Министъра на труда и социалната политика Удостоверение за вписване в Регистъра на социалните предприятия с присъден най-висок КЛАС А+...