Нашата история

Екипът на сдружение „ЦРПБ“ притежава над 15 години опит в разработката и реализация на европейски проекти. Проведохме множество обучения по ключови компетенции, семинари, конференции и събития на различна тематика. Разработихме проучвания, анализи и стратегии. Организирахме практики в чужбина на над 800 млади хора с цел подобряване на техните професионални, езикови, социални и интеркултурни компетенции в областта на туризма, маркетинга, ИКТ, селското и горското стопанство, автомеханиката и др. Създадохме устойчиви партньорства с организации от различни европейски страни. Подпомогнахме други организации в разработката и управлението на европейски проекти.

Какво правим

Работим за укрепване на сътрудничеството с бизнеса чрез реализиране на проекти за технологична модернизация, конкурентноспособност и подобряване на енергийната ефективност на предприятията. Насърчаваме заетостта и социалното включване на хората в уязвима позиция чрез развитие на социално предприемачество. Разширяваме възможностите за практики на ученици от сектора на професионалното обучение в чужбина и за мобилност на учители с цел обмяна на опит в сродни организации. Партнираме в международни проекти и създаваме нови партньорства.

Актуално

Ученици от Провадия проведоха практика в немски органични ферми

Ученици от Провадия проведоха практика в немски органични ферми

В периода 1 юли – 29 юли 2018 г, 20 ученици от ПГСС „Земя“, гр. Провадия, съпровождани от двама ръководители проведоха практика в гр. Лайпциг по проект 2017-1-BG01-KA102-035460 „Придобиване на опит в биологичното земеделие и модерните селскостопански практики“,...

повече информация
Покана за пресконференция

Покана за пресконференция

На 01.08.2018 г. (сряда) от 11.00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Златоград ще се проведе пресконференция по повод старта на проект BG05M9OP001-2.010-0674-C01 „Създаване на социално предприятие в град Златоград“, финансиран от Оперативна програма...

повече информация
Сдружение „ЦРПБ“ набира безработни лица за включване в обучение и заетост

Сдружение „ЦРПБ“ набира безработни лица за включване в обучение и заетост

Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“ набира безработни лица за включване в проект BG05M9OP001-2.010-0674-C01 „Създаване на социално предприятие в град Златоград“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от...

повече информация
Стартира проект  „Създаване на социално предприятие в град Златоград“

Стартира проект „Създаване на социално предприятие в град Златоград“

Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“ подписа административен договор за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.010-0674-C01 „Създаване на социално предприятие в град Златоград“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,...

повече информация