Стартира заетостта в новото Социално предприятие в град Златоград

От 02.01.2019 г. 32 безработни лица стартираха заетост в Социално предприятие „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“ – клон Златоград в рамките на проект BG05M9OP001-2.010-0674-C01 „Създаване на социално предприятие в град Златоград“, финансиран...

Успешно приключи проект за енергийна ефективност

„ЗИЕСТО“ АД, гр. Варна в партньорство с екипа на сдружение „ЦРПБ“ успешно приключи и отчете проект  BG16RFOP002-3.001-0522 „Повишаване на енергийната ефективност на „Зиесто“ АД“, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“...

Екипът на сдружение ЦРПБ проведе пресконференция в Златоград

Днес в Заседателната зала в сградата на Община Златоград се проведе пресконференция по повод сключения договор по проект  BG05M9OP001-2.010-0674-C01 „Създаване на социално предприятие в град Златоград“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките...

Ученици от Провадия проведоха практика в немски органични ферми

В периода 1 юли – 29 юли 2018 г, 20 ученици от ПГСС „Земя“, гр. Провадия, съпровождани от двама ръководители проведоха практика в гр. Лайпциг по проект 2017-1-BG01-KA102-035460 „Придобиване на опит в биологичното земеделие и модерните селскостопански практики“,...

Покана за пресконференция

На 01.08.2018 г. (сряда) от 11.00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Златоград ще се проведе пресконференция по повод старта на проект BG05M9OP001-2.010-0674-C01 „Създаване на социално предприятие в град Златоград“, финансиран от Оперативна програма...

Сдружение „ЦРПБ“ набира безработни лица за включване в обучение и заетост

Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“ набира безработни лица за включване в проект BG05M9OP001-2.010-0674-C01 „Създаване на социално предприятие в град Златоград“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от...